Könssjukdomar

En könssjukdom är en sjukdom som överförs främst vid sexuella aktiviteter. Herpes, gonorré och klamydia är exempel på sådana könssjukdomar. En del könssjukdomar kan även spridas vid överföring av, eller kontakt med, blod – till exempel vid intravenöst missbruk eller blodtransfusioner. Hiv/aids och syfilis är exempel på sådana sjukdomar.

Vissa könssjukdomar orsakas av bakterier medan andra smittar genom virus. Syfilis, klamydia och gonorré är exempel på sjukdomar som orsakas av bakterier. Herpes, hiv/aids och kondylom smittar via virus.

Var och en av könssjukdomarna har sina egna sjukdomstillstånd och symtom. För en del kan symtomen vara mycket omfattande och smärtsamma. För andra är symtomen mycket lindriga.

Om du har en könssjukdom

Det är inte alltid så lätt att veta om att man bär på en könssjukdom. Vissa könssjukdomar kan faktiskt ligga latent i kroppen under lång tid. Om man är sexuellt aktiv är det en god idé att med jämna mellanrum uppsöka vårdcentral eller läkare för provtagning. Det är alltid bra att vara på den säkra sidan.

Om man drabbas av symtom som är typiska för en viss könssjukdom bör man omedelbart boka en tid för provtagning. Vissa könssjukdomar kan nämligen ge upphov till mycket allvarliga komplikationer och följdsjukdomar om de inte behandlas på rätt sätt och i rätt tid. Dessutom räknas vissa könssjukdomar som ”allmänfarliga sjukdomar” enligt smittskyddslagen. Vad det betyder är att man som smittbärare måste uppge namn på alla partners för att dessa också ska få genomgå behandling.

Skydda dig mot könssjukdomar

Det rekommenderas att man använder kondom i alla sexuella aktiviteter. Det gäller alltså både vaginalt, analt och oralt sex. Att använda kondom är tyvärr inte en helt säker metod för att minska risken att drabbas av en könssjukdom, men om det inte sker några missöden genom att kondomen går sönder eller glider av är risken att smittas mycket låg.