AIDS

Aids är en mycket allvarlig könssjukdom, som om den lämnas obehandlad, leder till att man avlider. Benämningen aids är egentligen slutstadiet av den sjukdom som orsakas av det så kallade hiv-viruset (en engelsk benämning för humant immunbristvirus). Vid ett visst skede i sjukdomsförloppet har viruset förstört majoriteten av kroppens vita blodkroppar, vilket leder till en väsentligt minskad motståndskraft mot infektioner, tumörer, med mera.

I Sverige finns idag cirka 6000 personer som har rapporterats som bärare av hiv-viruset. Två tredjedelar är män. Varje år rapporteras mellan 300–500 nya smittbärare.

Spridning av aids
Hiv-viruset sprids via flera olika sätt. Det behöver inte enbart handla om sexuella aktiviteter, även om oskyddat sex är den vanligaste orsaken till smitta. Hiv-viruset finns i såväl kroppsvätskor som vävnader. Det innebär att viruset kan gå över på annan genom bland annat kontakt med blod, till exempel vid blodtransfusioner och intravenöst missbruk. Det bästa sättet att skydda sig mot hiv/aids är att alltid använda kondom vid sexuella aktiviteter. Detta gäller även för oralsex.

Om man misstänker att man har blivit smittad måste man omedelbart besöka läkare för provtagning. Man måste också uppge namn på sina sexualpartners, detta eftersom alla som kan ha blivit smittade måste undersökas. Det är smittskyddslagen som ställer detta krav.

Besvär och komplikationer
Någon eller några veckor efter smittotillfället kan man uppleva typiska influensasymtom, det vill säga feber, ledvärk, illamående och svullna lymfkörtlar. När besvären går tillbaka lever de flesta sedan helt vanliga liv under flera år. Inuti kroppen pågår dock hela tiden en nedbrytningsprocess. Immunförsvaret försvagas ständigt i och med att viruset angriper de vita blodkropparna i kroppen.

Förr eller senare märker man tecken på en minskad motståndskraft mot infektioner. Besvären kan bland annat ta sig uttryck i trötthet, hosta, svullna lymfkörtlar, viktminskning och diarréer. Ju längre sjukdomsförloppet lämnas obehandlat, desto större besvär och komplikationer uppstår.

Behandling av aids
Det finns inget botemedel mot hiv/aids. Dock finns såväl mediciner som behandlingar som stärker kroppens eget immunförsvar, minskar besvären av sjukdomen samt bromsar sjukdomens utveckling.