Gonorre

Gonorré är en mycket vanlig könssjukdom. Cirka 1000 personer rapporteras smittas av gonorré varje år. Eftersom mörkertalet är ganska stort kan man anta att denna siffra är ordentligt i underkant. Förr om åren var denna könssjukdom nästan utrotad i Sverige, men på senare tid har antalet rapporterade fall ökat kraftigt för varje år. Ungefär 80 procent av alla som smittas av gonorré är män.

Gonorré är en könssjukdom som kan ge upphov till stora besvär och allvarliga komplikationer, men många som smittas märker faktiskt inte av några symtom över huvud taget. Det är en av anledningarna till att sjukdomen fortsätter att vara så vanlig. Om man inte märker några symtom är det ju inte särskilt troligt att man går till läkare för provtagning.

Spridning av gonorré
Gonorré är en mycket smittsam sjukdom som sprids vid oskyddat sex, det vill säga sexuella aktiviteter utan kondom där kön eller smittbärande kroppsvätskor kommer i kontakt med varandra. Sjukdomen orsakas av en bakterie som orsakar en infektion som sätter sig på den av kroppens slemhinnor som exponeras vid den sexuella aktiviteten. Det bästa sättet att skydda sig mot att smittas av gonorré är att använda kondom vid alla sexuella aktiviteter. Att använda kondom är dock aldrig 100 procent säkert, varför det kan vara en god idé att testa sig med jämna mellanrum för att vara säker på att vara helt frisk.

Besvär och komplikationer
Vanliga symtom på att man har blivit smittad med gonorré är smärta vid urinering samt flytningar från slidan, urinröret eller ändtarmen. Smärtan vid urinering är ofta av en svidande karaktär. Symtomen uppkommer inte omedelbar efter smittotillfället. Det tar ofta upp till en vecka innan sjukdomssymtomen blir tydliga. En del som drabbas av gonorré kan även uppleva att man får ont i halsen, ungefär som vid en förkylning. Symtomen är övergående, men man bär på smittan tills dess att sjukdomen har försvunnit helt.

Om sjukdomen lämnas obehandlad kan man drabbas av allvarliga komplikationer. Män som smittas med gonorré kan i värsta fall drabbas av inflammationer i prostatan eller bitestikeln. Kvinnor kan drabbas ännu värre i och med att gonorré kan ge upphov till sterilitet hos kvinnor. Om en kvinna smittas av gonorré vid graviditet kan sjukdomen ge upphov till utomkvedshavandeskap.

Andra möjliga följdsjukdomar (hos både kvinnor och män) är ledbesvär och blodförgiftning. En del personer kan även få ögoninflammationer som en följd av obehandlad gonorré.

Behandling av gonorré
Det enda sättet att bli av med gonorré är att genomgå en behandling med antibiotika. Behandlingen pågår normalt i mellan en och två veckor. Efter behandlingens slut behöver man sedan gå på flera efterkontroller.