Herpes

Herpes är egentligen ett samlingsnamn för flera olika sjukdomar, som alla sprids genom virus. Vattkoppor är till exempel en av de vanligaste herpessjukdomarna. Vanligtvis är det dock oral herpes eller könsherpes som avses när man talar om herpes.

Ordet herpes kommer från grekiskan och betyder ungefär ”att krypa”. Det är en ganska bra benämning på denna virussjukdom. Vid utbrott av herpes orsakas nämligen kraftig klåda och en brännande känsla när blåsor uppkommer kring munnen eller könsorganen. Vissa drabbade kan även uppleva en känsla av att det kryper under huden.

Herpesviruset finns i två typer, nämligen HSV-1 (oral herpes) och HSV-2 (genital herpes/könsherpes). Det är den senare som orsakar könssjukdomen. Oral herpes är betydligt vanligare än genital herpes, framför allt för att den typen av herpes av naturliga skäl får en större spridning.

Spridning av könsherpes
Könsherpes sprids via sexuellt umgänge med direktkontakt mellan könen. Smittsamheten är som högst vid ett pågående utbrott av sjukdomen, men man kan smitta sin partner även om man inte upplever några symtom. Även om man använder kondom vid sexuellt umgänge finns risken att smittan förs vidare, detta då det enbart krävs att smittbärande kroppsvätskor kommer i kontakt med varandra. Vid oralsex kan viruset av typen HSV-1 spridas till könsorganen.

Besvär och komplikationer
När en person smittas av herpes sker ofta en omedelbar reaktion i kroppen. Inkubationstiden är mellan 2–20 dygn. Sedan ligger viruset latent i kroppen utan att ge besvär eller komplikationer. Man kan dock få återfall vid lite kraftigare sänkningar av immunförsvaret.

När man smittas av genital herpes eller får ett återfall bildas blåsor på och omkring könsorganet. Blåsorna kliar, svider och kan vätska. En viss smärta uppstår då blåsorna uppkommer samt när de spricker. När blåsorna har gått sönder försvinner de normalt inom endast ett par dagar. Några ärr uppkommer inte vid läkningen.

Behandling av herpes
Det går inte att bota själva sjukdomen med något läkemedel eller någon behandling. Har man en gång smittats av herpes bär man på sjukdomen hela livet. Man kan dock lindra symtomen och få blåsorna att gå tillbaka genom att använda krämer eller tabletter.