Syfilis

Syfilis är en av de mer ovanliga könssjukdomarna i Sverige. Det är ungefär 200 personer som blir smittade av syfilis i Sverige varje år. Majoriteten av dessa är män. Förr i tiden var syfilis emellertid en av de vanligaste könssjukdomarna.

Spridning av syfilis
Syfilis sprids främst vid oskyddat sex och orsakas av bakterien Treponema pallidum. Ett sätt att skydda sig mot syfilis är alltså att använda kondom vid sexuella aktiviteter. Det är viktigt att använda skydd även om penetration inte sker, eftersom det räcker att smittbärande kroppsvätskor kommer i kontakt med varandra för att risken för smitta ska finnas. Syfilis kan även överföras vid blodtransfusioner och intravenöst missbruk.

Besvär och komplikationer
Om man drabbas av syfilis kan man uppleva en mängd olika besvär och komplikationer, även om det faktiskt finns vissa personer som inte upplever några symtom över huvud taget.

Först kommer de direkta besvären, som bland annat handlar om utslag över stora delar av kroppen samt små sår på och omkring könsorganen. Vissa som drabbas av syfilis kan även uppleva att ljumskarna svullnar upp. Utslagen och såren ger normalt inte upphov till någon större smärta, men kan upplevas som obehagliga och förfulande.

Andra symtom som kan ha en direkt följd av att man insjuknar i syfilis är trötthet, illamående, feber och ledsmärtor, det vill säga typiska symtom på att man har en allvarlig infektion i kroppen.

De mer indirekta komplikationerna av syfilis kan vara mycket allvarliga. Syfilis måste behandlas, och det så snart som möjligt efter sjukdomsutbrottet. Om sjukdomen lämnas obehandlad finns risken att drabbas av skador på både hjärtat och hjärnan.

Behandling av syfilis
Eftersom syfilis är en allvarlig könssjukdom är det viktigt att få korrekt behandling mot sjukdomen. Det är antibiotika som används för att behandla syfilis. Samtidigt som läkaren ordinerar behandlingen ger läkaren strikta förhållningsregler om när och hur man får delta i sexuella aktiviteter. Man måste även gå på efterkontroll ett antal gånger under cirka ett års tid.

Syfilis är en av de könssjukdomar som man måste testa sig för i de fall man misstänker att man har blivit smittad. Det innebär också att man måste uppge namn på sina sexualpartners i samband med undersökning eller behandling.