Klamydia

Klamydia är den vanligaste könssjukdomen i Sverige och stora delar av världen. De senaste åren har en bra bit över 30 000 smittofall rapporterats i Sverige varje år. En anledning till utbredningen är att sjukdomen ofta ligger latent i kroppen under lång tid utan att bäraren känner av några symtom. Man kan alltså bära på klamydia och riskera att smitta andra trots att man känner sig fullt frisk.

Spridning av klamydia
Klamydia sprids via oskyddat sex. Mer exakt formulerat kan klamydia smitta när könen kommer i kontakt med varandra eller när smittbärande kroppsvätskor kommer i kontakt med slemhinnor. Sjukdomen orsakas av en bakterie som framför allt finns i slida/urinrör men även kan finnas i ändtarmen och i svalget. Klamydia kan alltså smitta vid alla former av sex. Det enklaste och mest effektiva sättet att skydda sig mot att bli smittad av klamydia är att använda kondom vid alla sexuella kontakter.

Besvär och komplikationer
Det finns flera olika symtom på att man har smittats av klamydia. Det mest klassiska är att man upplever en svidande känsla när man kissar. Det kan stickas till ordentligt och man kan till och med få svårt att tömma blåsan helt och hållet på grund av smärtan. Ett annat symtom är att man får flytningar från urinrör/slida eller ändtarm. Normalt uppkommer symtomen efter en vecka efter smittotillfället. I vissa fall kan symtomen dock uppkomma först efter mycket lång tid. Hur lång tid klamydia kan ligga latent i kroppen vet man faktiskt inte riktigt.

Om man inte behandlar klamydia kan man drabbas av mer eller mindre allvarliga komplikationer och följdsjukdomar. Tillfälliga ledbesvär och mindre ögoninflammationer är exempel på lite lindrigare komplikationer. Kvinnor kan dock i värsta fall bli sterila, detta eftersom klamydia kan orsaka äggledarinflammation som i sin tur kan leda till att äggledarna skadas så allvarligt att de tappar sin funktion. Män kan drabbas av inflammationer i bitestikeln eller prostatan. Om något av dessa organ skadas kan man i värsta fall förlora förmågan att skaffa barn.

Behandling av klamydia
Klamydia behandlas med antibiotika under en kortare tid. Efter det att behandlingen är slutförd måste man dock gå på efterkontroll hos läkare innan man kan delta i sexuella aktiviteter.